Izvēlies ātru un efektīvu parādu piedziņas mehānismu.
Aprēķināt izmaksas
Prasības summa (EUR):

Juridisko konsultāciju centra šķīrējtiesa pieņem apmeklētājus darba dienās no 10:00 - 17:00, ofisā, kas atrodas Skanstes ielā 50, Rīga, LV-1013 (5.stāvs).

Šķīrējtiesnešu saraksts

APSTIPRINĀTS
Biedrības Šķīrējtiesu apvienība
reģ. Nr. 40008231602
14.02.2017 valdes sēdē
protokols Nr. 1/2017

 

Juridisko konsultāciju centra šķīrējtiesas šķīrējtiesnešu saraksts:

Anastasija Pitkina,
Ervīns Bišers,
Ēriks Zaļenieks,
Inga Lēnerte,
Juris Ņikiforovs,
Santa Zaļuma,
Raimonds Mauliņš,
Raitis Tiltiņš,
Rinalds Bērziņš,
Undalgs Mētra

Uzņēmēju strīdu nodošana izšķiršanai šķīrējtiesā ir plaši izplatīta, jo strīdu izšķiršanai šķīrējtiesā ir vairākas priekšrocības:

Lai nodotu Jūsu strīdu izskatīšanai Juridisko konsultāciju centra šķīrējtiesā, ir nepieciešama abu pušu piekrišana. Šī piekrišana var būt izteikta dažādos veidos, bet mēs iesakām jau līguma noslēgšanas brīdī, tajā noteikt kārtību, kādā tiks risināti iespējamie strīdi. Pusēm tas ir viens no pieņemamākajiem veidiem, jo pēc tam pusēm bieži vien ir grūti vienoties par strīda izskatīšanas vietu un kārtību. Noteikums, kurā puses norāda iespējamo domstarpību izskatīšanas vietu, tiek saukts par klauzulu. Jūs variet nokopēt klauzulu no šīs lappuses un ielikt to vienā no līguma punktiem, vai arī izmainīt tās tekstu saskaņā ar pušu abpusēju vienošanos ...